สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2565 หน่วยงานไม่มีการจัดประกวดราคา และสอบราคา วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศเชิญชวน-ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสำนักงาน เพื่อรองรับการปรับบทบาทของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด