ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสูงเนิน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักตะกอนถนนมิตรสัมพันธ์ช่วงหน้าวัด วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนยุทธศาสตร์ซอยด้านข้างศูนย์วัฒนธรรม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาล 7 ช่วงหน้าสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกเป็นหนังสือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนมิตรสัมพันธ์ ซอย 2/1 ช่วงด้านหลังโรงพยาบาล วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.ถนนมิตรสัมพันธ์ซอย 7/8 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสวนสาธารณะบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลสูงเนิน วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสูงเนิน วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วคสล.พร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคสล.ถนนเทศบาล 10 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเทศบาล 9 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด