ประกาศประกวดราคา สอบราคา
งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขสัญญาที่ 7/2566 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงสำนักงานคลังเพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด