งานซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขสัญญาที่ 7/2566 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ไม่มีการประกวดราคาและสอบราคา) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 
... อ่านทั้งหมด