ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อพลอย
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อพลอย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565
อบต.หนองกุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ่อพลอย
ส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสตามนโยบาย No Gift Policy
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ร่วมขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามประกาศนโบบายให้ของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
... อ่านทั้งหมด