ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร บริเวณข้างบ้านพักผู้อำนวยการกองช่างภายในสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสนิกส์(e-bidding) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเกาะกลางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 ตั้งแต่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ กม.11 ถึงซึ้มเฉลิมพระเกียรติ กม.12 ตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเทศบาล 1 ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาว (หลังศูนย์เด็กเล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิมทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเทศบาลซอย 9 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ 2,3,10 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาฉีดล้างโคลนเลนท่อระบายน้ำด้วยรถฉีดแรงดันสูง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตร ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 โดยติดตั้งเสาเหล็กสูง 7 เมตร จำนวน 19 ต้น พร้อมหม้อแปรงไฟฟ้า 30 KVA และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding   ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนามกีฬา จำนวน 4 จุด ภายในโรงเรียนวัดอินทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด