- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ฯ ซอยหนองตาแววพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา (29/05/2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ ซอยต้นไทร ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ (29/05/2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ (29/05/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา (22/05/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยสำราญรักษ์(ต่อจากโครงการเดิม) ม.8 บ้านหนองเสือดำ (22/05/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอย2 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.11 บ้านตอเกตุ (21/05/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย(ต่อจากโครงการเดิม)ม.12 บ้านสามพันนาม (21/05/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ (15/05/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยหนองเหม2 หมู่ 5 บ้านหนองคร้า (15/05/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลิ่นอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย (21/04/2563)