ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ฯ ซอยหนองตาแววพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองตาแววพัฒนา วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ ซอยมัชวงศ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองขอนใต้ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำฯ ซอยต้นไทร ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยพลประเสริฐ หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยสำราญรักษ์(ต่อจากโครงการเดิม) ม.8 บ้านหนองเสือดำ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย(ต่อจากโครงการเดิม)ม.12 บ้านสามพันนาม วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอย2 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.11 บ้านตอเกตุ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยหนองเหม2 หมู่ 5 บ้านหนองคร้า วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรสวรรค์ 2(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลิ่นอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสพโชค หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยไร่วิรัตน์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังโบสถ์-หนองเหียง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหียง ตำบลหินเหล็กไฟ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแฟบ-ห้วยโดด หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถาวรการ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่แลนด์ 3 หมู่ที่ 9 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยยกย่อง หมู่ที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทวัญดารา หมู่ที่ 3 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพลอยสว่าง(ต้นไทร) หมู่ที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหม 2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า ตำบลหินเหล็กไฟ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำราญรักษ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามพันนาม-หนองนกน้อย หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหนองตาแวว หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา และหมู่ที่ 6 บ้านหนองซอ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/2 หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ ตำบลหินเหล็กไฟ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าวัดนิโครธาราม-สวนสัตว์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสามพันนาม-หนองคร้า หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยจากสามแยกไปบ้านนายรอง หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พาราแอสฟัลท์ฯ) ซอยร่วมพัฒนา-ยายก๋วย หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (พาราแอสฟัลท์ฯ) ซอยอำนวยผล-บายพาส หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยฉ่ำชื่น หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยไร่แลนด์ 2 หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสือดำ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย5(วงแหวน) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองเหียง-หม่อนไหมสมเด็จฯ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยฉ่ำชื่น หมู่ที่ 15 บ้านหนองขอนเหนือ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัดนิโครธาราม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสินทรัพย์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายก๋วย (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาแววพัฒนา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคร้า วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงโม หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่่ 11 บ้านตอเกตุ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกหม่อนไหม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 บ้านหนองสมอ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเจ๊ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะเภา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยโดดสวนน้ำ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย3 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านตอเกตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยธรรมรัตน์ 1 หมู่ที่ 13 บ้านโชคพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอำนวยผล 4 หมู่ที่ 9 บ้านขอนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านโชคพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอถังทรงแชมเปญ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (หน้าบ้านลุงสวาท) หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวังโบสถ์-หนองเหียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงเกื่อม หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองนกน้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกน้อย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านมอญ-หนองเหียงล่าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สายทาง และถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวน 1 สายทาง ภายในตำบลหินเหล็กไฟ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วังโบสถ์เชื่อมสามพันนาม หมู่ที่ 2 บ้านวังโบสถ์ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ตาสุข หมู่ที่ 4 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย จันทอง หมู่ที่ 1 บ้านหนองขอน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิมปี 59) หมู่ที่ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด