ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการรับโอนพนักงานส่วนตำบล
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เชื่อมโยง ...
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกรอกแบบสำรวจ EIT
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกกรอกแบบสำรวจ EIT โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาเพื่อกรอกแบบสอบถามของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เชื่อมโยง ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) องค์การบริการบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด