ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อพลอย www.borploy.go.th
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง จำนวน ุุ6 ตำแหน่ง
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการเมืองอัญมณี ในรูปแบบ NEW NORMAL
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยครู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด