ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลพวา เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพวา เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลพวา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลพวา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านต่อ ...
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้ รูปแบบ QR Code เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศ เทศบาลตำบลพวา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด