ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๖๐๖๔ สายสามัคคีรังสรรค์หมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๗ ตำบลสะตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/03/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๖๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงาน อบต.สะตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/08/2562)