สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงานใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ เปลี่ยนเป็น 039-513461 039-513462 หมายเลขแจ้งเหตุฉุกเฉิน 039-513463 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด