ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.69-001 สายบ้านวังอีแอ่น-พวา หมู่ที่ 8 ตำบลพวา กว้าง 6 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.69-008 หมู่ที่ 3 ตำบลพวา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,680 ตารางเมตร เทศบาลตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด