ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA สงขลาจัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางจุฑารัตน์ เขียวเทพ หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลาและพนักงาน ร่วมกันมอบน้ำดื่ม จำนวน 94 แพค เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
PEA มอบน้ำดื่ม สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
PEA สงขลา จัดโครงการ "PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ระลอก 3"
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
PEA.(S.3) ประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 และมอบโล่รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
PEA.(S.3) ประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 และมอบโล่รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ประธานการประชุมคณะผู้บริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมี ผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป ผู้จัดการ กฟฟ.ชั้น 1-3 เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัด กฟต.3 พร้อมทั้งส่งมอบโล่รางวัลและป้ายตราสัญลักษณ์ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ซึ่งได้รับมอบจากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี (สปน) จำนวน 10 หน่วยงาน ดังนี้ รางวัลระดับก้าวหน้า ได้แก่ กฟจ.สตูล รางวัลระดับพื้นฐาน ได้แก่ กฟอ.หาดใหญ่ กฟจ.สงขลา กฟจ.ปัตตานี กฟจ.นราธิวาส กฟจ.พัทลุง กฟอ.สุไหงโก-ลก กฟส.ปากพะยูน กฟส.พังลา และ กฟย.ปาดังเบซาร์ ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ภาพ : ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
... อ่านทั้งหมด