ข่าวประชาสัมพันธ์
MWIT วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 51 ปีวันพระราชทานนาม 132 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
คณะผู้บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ร่วมวางพานพุ่มในพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาส 51 ปี วันพระราชทานนาม 132 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เชื่อมโยง ...
MWIT จัดค่ายแบ่งปันประสบการณ์ความรู้และความสนุกให้กับน้องๆ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ส่งมอบความรู้และความสนุกให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เชื่อมโยง ...
ครูและนักศึกษาจาก Otemae University ประเทศญี่ปุ่น เปิดอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้นักเรียน MWIT
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
Otemae University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดโครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น (Intensive Japanese Language and Culture) ให้กับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยโรงเรียนได้เปิดเป็นวิชาเลือกเสรี ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 0.5 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่สนใจ เป็นเวลา 18 ชั่วโมง รายวิชานี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการสื่อสารของนักเรียนควบคู่ไปกับการเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นในบริบทต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เชื่อมโยง ...
นักเรียน MWIT รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดโครงงาน YSC 2020 ระดับภูมิภาค ของภาคตะวันตก
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค และรองชนะเลิศระดับภูมิภาค ของภาคตะวันตก จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชื่อมโยง ...
MWIT คว้าแชมป์ 2 ปีซ้อน ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศและระดับกลุ่มโรงเรียนในประเภทบุคคลและประเภททีม จากการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด