ข่าวประชาสัมพันธ์
MWIT คว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คว้ารางวัล 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เชื่อมโยง ...
MWIT ร่วมต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนจาก NUS High School of Mathematics and Science สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรม
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย NUS High School of Mathematics and Science สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 3-9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เชื่อมโยง ...
MWIT จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พิจารณาข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน” ให้แก่คุณครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พิจารณา ปรับปรุง และจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน” ให้แก่คุณครูจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เชื่อมโยง ...
MWIT ร่วมถวายพระพรและทำบุญตักบาตรในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรและพิธีทำบุญตักบาตร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เชื่อมโยง ...
กิจกรรมทำบุญ MWIT ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
กิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียน คือ การทำบุญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเริ่มปีการศึกษาใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด