ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมศูนย์ไทยคม ก่อนโอนทรัพย์สินสัมปทานสู่ NT 11 ก.ย. นี้
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าเยี่ยมชมความพร้อมของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในการเข้าเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องภายหลังวันที่ 10 กันยายน 2564 นี้ โดยมี นายธานินท์ หยวกขาว ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียม ร่วมบรรยายและให้การต้อนรับ ณ สถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี
กระทรวงดิจิทัลฯ นำ NT จับมือ อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพัฒนาก้าวสู่เมืองอัจฉริยะ (Chiang Mai Smart City)
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางมาประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด Smart City Solutions ระหว่าง นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายเชาว์ พันธ์รุ่งจิตติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับสังคมด้วย Smart City Solutions กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ Smart City Platform ในการขับเคลื่อน โดยจะร่วมกันศึกษาออกแบบและพัฒนาการให้บริการ Digital Solution Technology รวมถึง Digital Infrastructure ในการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการวิถีการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน เพื่อให้บริการประชากร และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่
รมว ดีอีเอส จับมือ NT หนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกแก่ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และผู้บริหาร ลงพื้นที่ดูแลการติดตั้งโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมส่งมอบอุปกรณ์สื่อสารระบบกล้อง CCTV ระบบโทรคมนาคม และน้ำดื่ม ให้แก่ศูนย์พักคอยในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์ในการเป็นจุดรองรับผู้ป่วยติดเชื้อให้มาพักรักษาตัวแยกออกมาจากบ้าน ระหว่างรอส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า “กระทรวงดีอีเอสตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการสร้างโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมชั่วคราวเป็นระยะทาง 1.5 กม. พร้อมติดตั้ง FTTx จำนวน 7 วงจร AP 5 ตัว แบ่งเป็น ในห้องวอรูม 1 วงจร สำหรับใช้เชื่อมกล้อง cctv 1 วงจร และบริเวณโรงนอนจำนวน 5 วงจร เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ป่วยโควิด-19 ได้ใช้ในการปฏิบัติงานและรักษาตัวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยหวังผลให้ระบบทั้งหมดสามารถสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์ในการเป็นจุดรองรับผู้ป่วยติดเชื้อให้มาพักรักษาตัวแยกออกมาจากบ้าน ระหว่างรอส่งต่อรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า “NT ได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมชั่วคราวครอบคลุมพื้นที่โดยรอบของศูนย์พักคอยสถานีกลางบางซื่อ พร้อมกับส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย CCTV Dome จำนวน 32 ตัวCCTV Bullet จำนวน 8 ตัว NVR 16 Ch จำนวน 2 ตัว NVR 8 Ch จำนวน 1 ตัว HDD 4 TB จำนวน 5 ตัว Switch 16 Port จำนวน 3 ตัว TV 43 นิ้ว จำนวน 3 ตัว Intercom Master จำนวน 1 ตัว และ Intercom Sub จำนวน 5 ตัว เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ ดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถรองรับผู้ป่วยจำนวน 400 เตียงได้อย่างเต็มศักยภาพ
เอ็นที กับ ปตท.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้เเละให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
10 ส.ค. 2564 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการเเละ รก.กจญ. บมจ.โทรคมนาคมเเห่งชาติ (เอ็นที) เเละนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเเละกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการใช้เเละให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่าง เอ็นที กับ ปตท. ในรูปเเบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony) ผ่านระบบ Microsoft Teams มี หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ประธานกรรมการ เอ็นที ร่วมเเสดงความยินดีเเละเป็นสักขีพยาน โดย เอ็นที เเละ ปตท. ร่วมกันศึกษารูปเเบบธุรกิจบริการยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจพร้อมให้บริการที่มีประสิทธิภาพเเก่ประชาชนเเละประเทศชาติ เเละเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเท่าทันพลวัตรการเปลี่ยนเเปลง
ดีอีเอส ลงนามสัญญามอบสิทธิ NT บริหารไทยคมหลังหมดสัมปทาน
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ดีอีเอส ลงนามสัญญา NT มอบสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศหลังไทยคมสิ้นสุดสัมปทาน นับถอยหลังวันโอนกิจการไทยคม 4 และ 6 กลับคืนสู่รัฐ 11 ก.ย.นี้ “ชัยวุฒิ” ย้ำเป็นก้าวสำคัญของไทยสู่ความมั่นคงด้านการสื่อสารผ่านดาวทียม และรักษาสิทธิวงโคจร วันนี้ (30 ก.ค.64) ได้มีการลงนามในสัญญามอบสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศภายหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) โดยนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และนายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างพื้นฐาน NT ร่วมเป็นสักขีพยาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การลงนามในสัญญาดังกล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เห็นชอบให้ NT เป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ จนสิ้นสุดอายุทางวิศวกรรมของดาวเทียม หลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 10 ก.ย. นี้ ทั้งนี้ การให้ NT ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินในโครงการนี้ จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านดาวเทียมมากยิ่งขึ้น ซึ่งดาวเทียมสื่อสารถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ให้บริการสาธารณะ ดังนั้น การให้บริการดาวเทียมสื่อสารจึงเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมสำหรับเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสาร และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการดาวเทียมของไทย
... อ่านทั้งหมด