ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกซ้อมดับเพลงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 กฟจ.นราธิวาส
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565
วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ PEA นราธิวาส เวลา 09.00 น. นำโดย นายนิรุทร์ สังข์ทอง รจก.(ท) กฟจ.นธ. เปิดการอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมดับเพลงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 กฟจ.นราธิวาส กฟย.ยี่งอ และ กฟย.บาเจาะ อ่านต่อ ...
อำนวยการฝ่าย บัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมพนักงาน พนักงาน และลูกจ้าง PEA นราธิวาส
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายศัลยุทธ ไชยเสโน ผู้อำนวยการฝ่าย บัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เข้าเยี่ยมเยียนพนักงาน รับฟังข้อมูลสำคัญ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส พร้อมให้กำลังใจและแนะนำแนวทางในการทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมี นายชำนาญ สุภาพ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ร่วมให้การต้อนรับ ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส อ่านต่อ ...
PEA จัดโครงการ ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา และนางนงเยาว์ กสิวงศ์ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน คณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ประจำปี 2565 โดยมี นายบรรจง ลายมะนะตา รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยฯ โดยมอบทุนอาหารกลางวัน พร้อมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ PEA ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ข่าว : กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอรือเสาะ อ่านต่อ ...
PEA นราธิวาส บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัด อบรม-สาธิต การใช้งาน Meter Electronic Bluetooth. ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง กฟจ.นราธิวาสและ กฟฟ.ในสังกัด
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
PEA นราธิวาส บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัด อบรม-สาธิต การใช้งาน Meter Electronic Bluetooth. ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง กฟจ.นราธิวาสและ กฟฟ.ในสังกัด อ่านต่อ ...
Big Cleaning Day PEA นราธิวาส
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นำโดยนายชำนาญ สุภาพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมมือร่วมใจกัน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ทำความสะอาดอาคารสำนักงานในครั้งนี้ .. กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกๆคน ตามกิจกรรมคุณภาพ 5 ส และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคี ของคณะผู้บริหาร และพนักงาน ในการร่วมมือ ร่วมใจ ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน และบริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามกสุขลักษณะ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และรองรับประชาชนผู้มาใช้บริการ ภาพ/ข่าว แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด