ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอใช้สิทธิ์ ไม่ตัดกระแสไฟฟ้าในสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้า
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565
โครงการขยายเขต 10 วัน ทันใจกับการไฟฟ้าภูมิภาค
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อส่วนราชการ แสกนที่ QR Code ได้เลยครับ
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
มาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ก.ค. - ส.ค. พ.ศ.2564
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
มาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า พ.ค. - มิย. พ.ศ.2564
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564
... อ่านทั้งหมด