ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนตามหลักการ BEDO Concept (กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและไผ่สู่ตลาดสากล) (ดำเนินการครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ทส.ทุ่ม 445 ล้าน จ้างงานประชาชน ช่วยคนตกงานจากโควิด-19
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันที่ 25 มิ.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าว "โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19" ทุ่มงบประมาณ 445,176,000 บาท จ้างงาน 16,488 อัตรา อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 101 และบริเวณชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า สำหรับการจ้างงานทั้งหมด แบ่งเป็น 4 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,225 อัตรา 2.กรมป่าไม้ ทำหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ "สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้" จำนวน 5,058 อัตรา 3.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จำนวน 3,500 อัตรา 4.กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตรา นอกจากนี้ ยังได้แถลงข่าวในประเด็นการเปิดอุทยานแห่งชาติ โดยบริหารการท่องเที่ยวแบบ New normal ในวันที่ 1 กรฎาคม 2563 นี้ ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติที่เปิดทุกแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 64 แห่ง และอุทยานแห่งชาติที่เปิดให้เที่ยวบางส่วน 63 แห่ง และต้องจองล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ก่อนการท่องเที่ยว สำหรับประเด็นการรื้อถอนอาคาร บอมเบย์เบอร์มา รมว.ทส. ได้กล่าวขอโทษพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ และจะไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก รวมถึงขอยืนยันว่าไม้สักจากการรื้อถอน ยังอยู่ครบถ้วน มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ได้ถูกนำไปขายตามที่มีการกล่าวหาในโลกโซเชียลแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้ประสานกับกรมอุทยานฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวจังหวัดแพร่ในการหารือร่วมกันฟื้นฟูอาคารหลังนี้กลับมาขึ้นใหม่ มั่นใจจะฟื้นฟูอาคารแห่งนี้กลับมาได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และฝากให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สำรวจอาคารเก่าที่มีคุณค่า ว่าหากต้องซ่อมแซมจะมีแนวทางการซ่อมแซมอย่างไร ต้องหารือหน่วยงานใดบ้าง ซึ่งจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วย อ่านต่อ ...
ขิง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
เป็นพืชที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของไทยอย่างมาก อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบัน มีการนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งเป็นพืชอาหารและเครื่องเทศ สมุนไพร ยารักษาโรค ไม้ดอกไม้ประดับ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น ประเพณีตักบาตรดอกไม้ การท่องเที่ยว เช่น ทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิ รวมทั้งการนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง สีย้อม สปา สารสกัดน้ำมันหอมระเหย / ?? ศักยภาพ/จุดเด่น - ขิง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้2 ระยะ คือ ขิงอ่อนและขิงแก่ เกษตรกรมีรายได้อย่างต่อเนื่อง - สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น ขิงดอง ขิงแห้ง ขิงผง น้ำขิง - นิยมบริโภคขิงทั้งในรูปแบบผัก บริโภคในชีวิตประจำวัน และมีคุณสมบัติทางยา ทำให้มีการนำไปใช้หลากหลายรูปแบบ / ?? ประเทศคู่ค้าของไทย (ส่งออก) : ในปี 2561 ประเทศไทยส่งออกขิงสดมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ปริมาณ 73,524.55 ตัน มูลค่า 2,778.72 ล้านบาท โดยส่งออกไปยัง ประเทศปากีสถาน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และจีน / ?? พืชวงศ์ขิงส่วนใหญ่ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน จึ่งไม่ค่อยมีโรค แมลงและศัตรูรบกวน การขยายพันธุ์ด้วยการแยกเหง้า หรือแยกหัว เป็นวิธีที่เกษตรกรนิยมใช้มากที่สุด ?? มีแหล่งปลูกที่สำคัญคือ ไทย อินเดีย จีน ไต้หวัน ออสเตรเลีย และไนจีเรีย ในไทย เช่น เชียงราย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก น่าน ตาก พะเยา ลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง เลย / พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกขิง : สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร สามารถเก็บเกี่ยวได้สองระยะคือ ระยะขิงอ่อน อายุ 4-6 เดือน และขิงแก่ อายุ 8-12 เดือน / ข้อมูลอ้างอิง : หนังสือบัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ พืชวงศ์ขิง , สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สถานการณ์สินค้าเกษตร สสจ. ปี 2561/62 : http://www.agriman.doae.go.th/home/news/of%20newsyear.html การศึกษาระยะปลูกของขิงจากต้นกล้าและหัวพันธุ์ขิงปลอดโรคเพื่อผลิตหัวพันธุ์ขิง (minirhizome) และขิงปลอดโรค (G0) ในสภาพโรงเรือน, กรมวิชาการเกษตร : http://www.doa.go.th/…/ศึกษาระยะปลูกขิงปลอดโรคในสภาพโรงเรือ… อ่านต่อ ...
ความหลากหลายแมลงในประเทศไทย
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
แมลง (Insect) คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสำคัญมากในการรักษาสมดุลระบบนิเวศ : เนื่องจากมีความหลากหลายชนิด มากกว่า 50% ของสิ่งมีชีวิตบนโลก แมลงเป็นสัตว์ที่มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แมลง มีทั้งที่เป็นโทษและมีประโยชน์ มีทั้งพวกที่ทำลายพืช หรือนำโรคมาสู่คนและสัตว์ และในขณะเดียวกันแมลงมีประโยชน์อย่างมากมาย เช่น ช่วยผสมเกสรพืช ทำให้เพิ่มผลผลิต ให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้ที่มนุษย์นำไปใช้เป็นประโยชน์ ?? เป็นศัตรูธรรมชาติ (natural enemies) โดยไปทำลายแมลงศัตรูพืช ทำให้ไม่จำเป็น ต้องใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชที่อาจเกิดพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้ปลูกและผู้บริโภค : แมลงบางชนิดเช่น แมลงหางดีด, หิ่งห้อย สามารถใช้เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ?? ว่ากันว่า แมลงเป็นแหล่งโปรตีนแห่งอนาคต องค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่าภายในปี 2050 ประชากรโลกจะมีจำนวนถึง 9.7 พันล้านคน และอาหารที่จะเลี้ยงประชากรโลกทั้งหมดจะต้องมีถึงสองเท่า แต่พื้นดินเพาะปลูกมีจำนวนไม่เพียงพอ : จึงต้องมีอาหารโปรตีนที่จะมาทดแทนปศุสัตว์ ก็คือ แมลง เพราะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง และยังสามารถเพาะเลี้ยงให้เป็นอาหารที่ไร้กลูเตน เหมาะสำหรับคนแพ้กลูเตนที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญสภาวะวิกฤติในการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกต้อง การตัดไม้ทำลายป่า การเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การล่า การค้า ซึ่งพืชป่าและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์เหล่านี้ มีผลให้แมลงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และมีปริมาณลดลง : ซึ่งเกิดผลกระทบโดยตรงกับระบบนิเวศต่าง ๆ และเกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง โดยเฉพาะแมลงที่มีประโยชน์มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ ร่วมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมรัก(ษ์)และดูแล โดยการไม่สนับสนุนการล่า การค้าสัตว์ป่า และการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อรักษาบ้านหลังใหญ่ของความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาแหล่งโปรตีนอาหารในอนาคตของเราทุกคน --------------------------------------------- ข้อมู : สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สวทช. (http://www.sesa10.go.th/e-learn…/…/contents/5insect/5.2.html) : หนังสือบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย (2559)(http://bedolib.bedo.or.th/book/22) #BEDOThailand #BIODIVERSITY #DontDeserveThisPlanet #MakeSustainableDevelopmentPossible อ่านต่อ ...
BEDO? ร่วมกับ ทส. ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันที่ 25 มิถุนายน? 2563 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ? ศิลปอาชา? รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม? นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากอาการประชวร? ณ? บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาล?จุฬาภรณ์ เขตหลักสี่? กรุงเทพมหานคร? อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด