ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA จะนะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคม 11 สิงหาคม 2565
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนัน รัตนวรรณ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณสี่แยกบ้านท่าหมอไทร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะเป็นประธานในพีธี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อ่านต่อ ...
PEA จะนะ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอำนวย บัวทอง รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณริมคลองบ้านสลุด ,กิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา ณ บริเวณ คลองบ้านสลุด และกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน้ามัสยิดนูรูลฮูดา บ้านสลุด หมู่ที่ 7 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ร่วมทำกิจกรรม CSR
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอนัน รัตนวรรณ ผู้จักการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจทีมงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวักนาม่วง ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ตามนโยบายนำความสุขสู่สังคม อ่านต่อ ...
โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนัน รัตนวรรณ ผู้จักการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ร่วมบริจาคโลหิต กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 สภากาชาดไทย จังหวัดสงขลา ตามโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จัดประชุม ทบทวนฝ่ายบริหาร ประจำเดือนมกราคม 2565
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ จัดประชุม ทบทวนฝ่ายบริหาร ประจำเดือนมกราคม 2565 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด