ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA สะเดา ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID–19 ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลสำนักขาม
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
PEA สะเดา ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID–19 ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลสำนักขาม เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายประดิษฐ์ เขียวเทพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลสำนักขาม จำนวน 360 ขวด ณ เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงลา โดยมี นายสุทธิพงษ์ ขุนฤทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลสำนักขาม เป็นตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้ ซึ่งทางเทศบาลตำบลสำนักขามจะนำไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และผู้รักษาตัวอยู่ที่บ้านจากเชื้อไวรัส COVID-19
PEA สะเดา ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลคลองหอยโข่งและโรงพยาบาลสนามค่ายรัตนพ
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564
PEA สะเดา ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลคลองหอยโข่งและโรงพยาบาลสนามค่ายรัตนพล วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประดิษฐ์ เขียวเทพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลคลองหอยโข่งและโรงพยาบาลสนามค่ายรัตนพล ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 และรับให้การรักษาผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งได้มอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง จำนวน 840 ขวด โดยมี นายสมศักดิ์ ปริชาตินนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง เป็นตัวแทนผู้รับมอบในครั้งนี้ ส่วนทางโรงพยาบาลสนามค่ายรัตนพล ได้มอบน้ำดื่ม จำนวน 720 ขวด โดยมี พ.ต.วิกรม สุกแดง เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 PEA สะเดา มีความห่วงใย และขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและประชาชนทั่วไปทุกท่าน ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ร่วมกันไปได้ด้วยดี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา เข้าเยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในเขตพื้นที่การดูแล
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
PEA สะเดา เข้าเยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายทวน นวลทอง รองผู้จัดการ(เทคนิค) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าเยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในเขตพื้นที่การดูแล ได้แก่ บริษัทเอ็ม เจ อินดัสตรี จำกัด , บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และบริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะด้านการบริการและด้านระบบไฟฟ้า เสริมความมั่นคงและความเชื่อถือได้ในระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ยิ่งขึ้น ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา
PEA สะเดา ร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
PEA สะเดา ร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายประดิษฐ์ เขียวเทพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ. ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “PEA Transparency & Sustainability Confirmed” การประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ครั้งนี้ ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ โดย นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้นำการประกาศ ผ่านระบบ VDO Conference มีคำกล่าวที่ว่า “ พนักงาน PEA จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน จักปกป้องเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ ” ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา
PEA สะเดา รับการตรวจประเมินให้คำแนะนำสำนักงานสีเขียว (Green Office)
วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
PEA สะเดา รับการตรวจประเมินให้คำแนะนำสำนักงานสีเขียว (Green Office) วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น. นายประดิษฐ์ เขียวเทพ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ อาจารย์ ฐิติธร บุญเรือง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางมาพร้อมกับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Office Auditors เพื่อร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน Green Office ตามเกณฑ์ประเมินของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีหัวหน้าคณะทำงาน หมวดที่ 1-6 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา การจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อส่งเสริม ให้สำนักงานใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันจะทำให้เกิดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา
... อ่านทั้งหมด