ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2564 วันปิยมหาราช กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้า ณ โรงเรียนสวนหม่อน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหาร,พนักงานและลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในชื่อโครงการ "จิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้า" ณ โรงเรียนสวนหม่อน อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยเป็นการปรับปรุงระบบเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงเรียนทั้งหมด,ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ,เก็บมัดรวบสายสื่อสาร เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงเรียน รวมถึงบุคคลากรครู , นักเรียน ภาพ/ข่าว แผนกวิศวกรรมและการตลาด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพ
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าตรวจสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในหมู่บ้าน วีไอพี หลังโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ พร้อมนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว แผนกวิศวกรรมและการตลาด
"ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าบ้านลำเชิงไกร หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา"
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผุ้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าชุมชนบ้านลำเชิงไกร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา" ณ วัดลำเชิงไกร โดยมี นางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ภาพ/ข่าว แผนกวิศวกรรมและการตลาด
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย นางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ฯ และวางพวงมาลาดังกล่าว ภาพ/ข่าว แผนกวิศวกรรมและการตลาด
PEA เตือนภัยจากไฟฟ้าช่วงฤดูฝน และ เกิดเหตุอุทกภัย หรือน้ำท่วม
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ในช่วงฤดูฝนของทุกปี มักมีลมกรรโชกแรงหรือมีพายุทั่วทุกภาคของประเทศและทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้ อาทิ กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุ เสาอากาศ ป้ายโฆษณา ต้นไม้ หรือกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัยเป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
... อ่านทั้งหมด