ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เฉลิมพระชนม์พรรษามิ่งราชินี ศุภวารดิถีมงคลสมัย พระมิ่งขวัญ มิ่งแคว้นแผ่นไผท คู่พระองค์ทรงชัยหทัยประชา เพ็ญพระกิจกรณ๊ย์จริยศักดิ์ ทศธรรมนำพิทักษ์สืบรักษา ถวายใจจงรักมั่น ภิวันทนา พระบุญญายศยง ทรงพระเจริญ ฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานและลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
โครงการ ตลาดนัดชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2565
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โครงการ ตลาดนัดชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี 2565 ดำเนินการใน 4 ภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินการ ณ ตลาดไนท์บาซาร์ (วัดบูรพ์) ถนนจอมพล อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า สนับสนุนการติดตั้งหลอดประหยัดไฟฟ้า LED เพื่อเพิ่มความสว่างไสว และทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งเสริมการสร้างรายได้เศรษฐกิจหมุนเวียภายในตลาดนัดชุมชน
ผังโครงสร้าง ผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565
ด้วยมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในการดำรงตำแหน่งใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ โครงสร้างองค์กร ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 คุณธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ " PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 ได้จำนวนโลหิตรวม 16800 ซีซี ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กร กฟจ.นครราชสีมา
เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญประจำปี 2565
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
นางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ประจำปี 2565 ประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน , สถานศึกษา , สถานพยาบาล เพื่อเป็นการสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนะนำการให้บริการธุรกิจเสริมของ กฟภ. ภาพ/ข่าว สื่อสารองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา
... อ่านทั้งหมด