ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 สิงหาคา 2565 นายจิตติพงศ์ สังขจินดา ประธานชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคใต้ จ.ยะลา เข้าร่วมประชุมสามัญสมาชิกชมรมผู้จัดการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายประเสริฐ บูรณะ ผจก.กฟย.อ.กระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้พนักงานช่าง และผู้ช่วยช่าง เข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมของระบบงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ของ กฟอ.ระโนด และ กฟฟ.ในสังกัด
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.ระโนด จัดประชุมแผนก เพื่อวางแผนและติดตามงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ให้มีแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 กฟอ.ระโนด
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ผปบ.กฟอ.รนด. และกฟฟ.ในสังกัด ร่วมกับ ผคฟ.ต.3 เข้าร่วมประชุม การบริหารเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องตามแผนงาน 2E-1 (แผนงานการให้บริการลูกค้ากรณีไฟดับ) และปรับปรุงเวลาการจ่ายไฟกลับคืน (ETR) ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 4 และห้องศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้า กฟอ.ระโนด
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด มอบหมายให้ นายศุภพิเชฐ ไชยสุวรรณ (หผ.ปบ.รนด.) เข้าร่วมประชุมสัมนา "งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประจำปี 2565" ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จ.สงขลา โดย กฟอ.ระโนด ได้รับรางวัล 2 รางวัล
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
1. รางวัลค่าดัชนีความน่าเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า (SAIFI) ปี 2564 "ดีเยี่ยม" 2. รางวัลค่าดัชนีความน่าเชื่อถือได้ ของระบบไฟฟ้า (SAIFI) ปี 2563-2564 "พัฒนาการดีเยี่ยม" อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด