ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 เมษายน 2564 บีโอไอร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564
วันที่ 1 เมษายน 2564 บีโอไอร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “มาตรการปรับปรุ'ประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล” โดยมีนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีวิทยากรจากบีโอไอ นางสาวศุธาศินี สมิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมบรรยายเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล พร้อมกันนี้ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยนายเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ได้ร่วมให้ข้อมูลถึงแนวทางการให้บริการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ฯ ตลอดจนการนำเสนอถึงผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมของระบบอัตโนมัติที่มีต่อการทำงานโดยรวม จากผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย ดร.มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด อีกด้วย ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมฟังจำนวนมากกว่า 300 คน
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ และนายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 เข้าร่วมงานพิธีเปิดโรงงานของบริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการบีโอไอ และนายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 เข้าร่วมงานพิธีเปิดโรงงานของบริษัท สไปเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตโปรตีนชีวภาพ ผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ โดยโรงงานนี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง และจะถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการเพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและการผลิตต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น MR.KAZUYA NASHIDA เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และ ดร.ณรงค์ ศิริเสิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 บีโอไอร่วมกับหอการค้าระหว่างประเทศของจีน (China Chamber of International Commerce) และ สภาพัฒนาการค้าของฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Resilience Strategy: Thailand as an Innovative Investm
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 บีโอไอร่วมกับหอการค้าระหว่างประเทศของจีน (China Chamber of International Commerce) และ สภาพัฒนาการค้าของฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Resilience Strategy: Thailand as an Innovative Investment Hub” เพื่อเผยแพร่นโยบายส่งเสริมการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจแก่นักลงทุนชาวจีนและฮ่องกง โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บรรยายถึงนโยบายและทิศทางส่งเสริมการลงทุน และ Huawei ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจในไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนานำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และดร.สักกเวท ยอแสง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังกว่า 700 คน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม BOI Clinic ไว้คอยให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินธุรกิจในไทยโดยผู้เชี่ยวชาญรายอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนจีนและฮ่องกงเป็นอย่างมาก เชื่อมโยง ...
สื่อออนไลน์ : E-learning
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด