ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ Ms.He Weichen (Vice President, Shanghai Foreign Investment Development Board) และ Mr.Sheng Hongyan (Director, Foreign Investment Promotion Department of Shanghai Municipal Commission of Commerce)
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ Ms.He Weichen (Vice President, Shanghai Foreign Investment Development Board) และ Mr.Sheng Hongyan (Director, Foreign Investment Promotion Department of Shanghai Municipal Commission of Commerce) พร้อมทั้งผู้แทนจาก Bank of China (Thai) โดยร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งการสร้างโอกาสเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยไปยังจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะให้ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนต่อไปในอนาคต เชื่อมโยง ...
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) นำโดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD ในเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ OKMD เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ฯ
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้หารือร่วมกับคณะผู้บริหารของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) นำโดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD ในเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างบีโอไอและ OKMD เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD: OKMD National Knowledge Center บริเวณถนนราชดำเนิน และพื้นที่ในอาคารโรงงานยาสูบ 5 เดิม บริเวณสวนเบญจกิติ ในการหารือดังกล่าว ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง อาทิ การส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในด้านวัฒนธรรมและด้านความยั่งยืน การชักจูงให้ Incubator หรือ Accelerator ระดับโลกมาจัดตั้งในพื้นที่ดังกล่าว หรือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เช่น การให้บริการ Fabrication laboratory หรือ FabLab การเรียนรู้ผ่านผ่านการต่อเลโก้เพื่อการศึกษา (Lego Education) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางในการใช้กลไกการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย เชื่อมโยง ...
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวผลการประชุมบอร์ดบีโอไอ ครั้งที่ 2/2566 ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
20 มีนาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ รวมมูลค่า 56,615 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งโครงสร้างพื้นฐานในด้านพลังงานของประเทศ เช่น โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มูลค่าเงินลงทุน 32,710 ล้านบาท และโครงการโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์ มูลค่าเงินลงทุน 5,005 ล้านบาท นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเฉพาะความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับบริการด้านการจัดการและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้การส่งเสริมกิจการดาต้า เซ็นเตอร์ ขนาดใหญ่ 2 ราย มูลค่าเงินลงทุนรวม 10,371 ล้านบาท โดยหนึ่งในนั้นเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างอังกฤษและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นกิจการดาต้า เซ็นเตอร์ ที่เน้นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและจะใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลด Carbon Footprint ด้วย เชื่อมโยง ...
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับนายนาชิดะ คาซูยะ (Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับนายนาชิดะ คาซูยะ (Mr. NASHIDA Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (KEIDANREN) นำโดยนายซูซูกิ โยชิฮิซะ (Mr. SUZUKI Yoshihisa) และนายซูซูกิ จูน (Mr. SUZUKI Jun) ประธานคณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุ่น-ไทย (Japan-Thailand Trade and Economic Committee) พร้อมสมาชิกกว่า 40 คน โดยการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลา 8 ปี การพบปะหารือกันครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อต่อยอดไปสู่ความร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคต เชื่อมโยง ...
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking Ceremony) ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ได้เข้าร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking Ceremony) ของบริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคม WHA ระยอง 36 จังหวัดระยอง โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงาน อาทิ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ EEC และรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ฯลฯ ภายในงานดังกล่าว เลขาธิการบีโอไอได้รับเกียรติกล่าวแสดงความยินดีกับบริษัท บีวายดี พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ถึงความพร้อมและความตั้งใจของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของภูมิภาค สำหรับการลงทุนของบริษัท บีวายดี ในประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นการขยายการลงทุนนอกประเทศจีนครั้งแรกของบริษัท โดยจะลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและผลิตชิ้นส่วนสำคัญ เช่น แบตเตอรี่ ในประเทศไทยอีกด้วย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด