ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง และมอบนโยบายแก่ข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เชื่อมโยง ...
น.ศ.วท.สุราษฏร์ธานี ชนะเลิศช่างเทคนิค วช.กาฬสินธ์ุ ชนะเลิศช่างซ่อมสีรถยนต์ และวช.นครหลวง ชนะเลิศช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ในการแข่งขันทักษะฝีมือ T-TEP
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ พร้อมด้วยนายสมจิต ปัญญาศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ร่วมเป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันทักษะฝีมือนักเรียน นักศึกษา ในโครงการ T-TEP (T-TEP Student Skills Contest) ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เชื่อมโยง ...
อาชีวะพัฒนาครูตาม ITE Model
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ ITE Education Services ประเทศสิงคโปร์ จัดฝึกอบรมครูแกนนำ ภายใต้ “โครงการ TF-ITEES TVET Multi – Discipline Specialist Programme เพื่อพัฒนาการสอนของครู” จำนวน 31 คน โดยครูแกนนำจะเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในประเทศไทย และเดินทางไปฝึกอบรม สถาบัน ITE ระยะเวลา 2 สัปดาห์ เมื่อผ่านการฝึกอบรมจากประเทศสิงคโปร์แล้ว ต้องนำความรู้ไปขยายผลให้กับครูในสถานศึกษาอัตราส่วนครูแกนนำ 1 คน และขยายผลไปยังครู 5 คน เชื่อมโยง ...
ลอศ.เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน นักศึกษา
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เยี่ยมชมฟาร์มปลูกพืชไม่ใช้ดิน(Hydroponics)ของนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เชื่อมโยง ...
สอศ.จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนภายใต้โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและอาจารย์อาชีวศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก กาญจนบุรี มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย หนองคาย นครพนม นราธิวาส สงขลา เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด