ข่าวประชาสัมพันธ์
นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ในโครงการอบรมสัมมนาและ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำ 2557 เพื
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายพงศ์ศักดิ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ในโครงการอบรมสัมมนาและ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำ 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้แก่พนักงานขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จำนวน 74 คน ณ โรงแรม แกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด