ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA สุไหงโก-ลก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565
PEA สุไหงโก-ลก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นำโดย นายสหรัช รักขพันธ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งภายในถุงยังชีพประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น เป็นต้น ด้วยเป้าหมายสำคัญ คือ การบรรเทาทุกข์ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และเติมรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็ววัน ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก อ่านต่อ ...
PEA สุไหงโก-ลก ร่วมพิธีทางประวัติศาสตร์ ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ น้ำตกสิรินธร
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นำโดย นายสหรัช รักขพันธ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก และคณะผู้บริหารฯ ได้ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ น้ำตกสิรินธรบ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส น้ำตกสิรินธรบ้านบาลา ชื่อเดิมเรียกว่าน้ำตกอัยยือรา ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและเป็นผื่นป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมและพระราชทานนามน้ำตกแห่งนี้เป็น “น้ำตกสิรินธร” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2525 และทรงมีพระราชดำริโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับภาคใต้ ตั้งแต่ปี2538 เป็นต้นมา แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้มีความสำคัญทางประวัติทางประวัติศาสตร์ ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2542 จังหวัดนราธิวาสได้ใช้น้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2550 จังหวัดนราธิวาสได้นำน้ำจากน้ำตกสิรินธรไปใช้ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2562 พิธีพลีกรรมตักน้ำอภิเษกในการพระราชพิธี พรมบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 วันที่ 6 เมษายน 2562 ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก รับมอบประกาศเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสหรัช รักขพันธ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมรับ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 โดยมี นางอมรรัตน์ เหมือนชาติ หัวหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน มอบประกาศเกียรติบัตร รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก ได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ระดับทอง) ปีที่ 1 สะท้อนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมาตรฐาน สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลนั้น สถานประกอบกิจการต้องไม่มีการถูกดำเนินคดีด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกกรณี ไม่มีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะบางส่วน ในระยะเวลาที่กำหนด มีอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยผลการเปรียบเทียบอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน และมีการจัดตั้งชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และคลินิกความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ภาพ/ข่าว แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก อ่านต่อ ...
PEA สุไหงโก-ลก สร้างสรรค์นวัตกรรม เครื่องฉายรังสี UV-C ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อ COVID-19 ได้
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 นำโดย นายสหรัช รักขพันธ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลกพร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม เครื่องฉายรังสี UV-C มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสำหรับอากาศ พื้นผิว วัตถุ และน้ำ สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และช่วยยับยั้งเชื้อ COVID-19 ได้ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันพวกเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนพลุกพล่าน เช่น สำนักงาน โรงงาน ร้านค้า บาร์หรือร้านอาหาร โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ และภายในระบบขนส่งสาธารณะ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์รังสียูวีซี ด้วยกระบวนการฆ่าเชื้อที่เรียกว่า “UVGI” (Ultraviolet Germicidal Irradiation) อุปกรณ์หลอดไฟสีฟ้าจะฉายรังสียูวีซีให้ตกกระทบบนวัตถุที่คาดว่าจะมีเชื้อโรค พลังงานของรังสีจะเข้าไปทะลุทะลวงถึงระดับ DNA และ RNA ของตัวเชื้อ ทำให้เชื้อถูกทำลาย ขยายจำนวนไม่ได้ และตายในที่สุด โดยกลุ่ม PEA.SUK.FIGHT.AGAINST ได้คิดค้นนวัตกรรม เพื่อใช้งานในสำนักงานPEAสุไหงโก-ลก ,คลังมิเตอร์, คลังพัสดุ ต่อไป ข่าว/ภาพ แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก อ่านต่อ ...
PEA สุไหงโก-ลก รับการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC )
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นำโดย นายสหรัช รักขพันธ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลกพร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้ช่วยช่าง ยินดีต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส และคณะ ในการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) ในด้านงานบริการ,งานด้านรับเรื่องราวร้องทุกข์ , งานจัดให้มีระบบคิว เพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม, จุดประเมินความพึงพอใจลูกค้า เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม อย่างต่อเนื่อง ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด