ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA พัทลุง ประกาศเจตจำนงการป้อมปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ PEA ประจำปี 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
สารผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
E-learning พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
PEA พัทลุง จัดกิจกรรม "ตู้ปันสุข" ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด