ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA สตูล ดำเนินการขายทอดตลาด ครั้งที่ 1 ปี 2565
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
PEA - s3 PEA สตูล และการไฟฟ้าส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมดำเนินกิจกรรม การขายทอดตลาดทรัพย์สินเก่าชำรุด วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอละงู ร่วมดำเนินกิจกรรม การขายทอดตลาด ประเภทรถยนต์เก่าชำรุด (พร้อมทะเบียน ) และประเภทมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ โดยดำเนินการประมูลครั้งนี้ ร่วมกับส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ชั้น 3 อาคารสำนักงาน โดยนางสุธิพันธ์ กมลพันธ์ รองผู้อำนวยการกองบัญชี กบญ.ต.3 เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นายณัฐพล โชติไพรัตน์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวนมาก บรรยากาศ การประมูลเป็นไปอย่างคึกคัก ตามกระบวนการ เงื่อนไข ระเบียบ ซึ่งทรัพย์สินประเภทรถยนต์เก่าชำรุด ไม่มีผู้ใดประมูลผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนการประมูลประเภทมิเตอร์ชำรุด มีผู้ยื่นประมูล สู้ราคา 37 ซองประมูลและมีผู้ยื่นชนะราคาการประมูล สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องปฏิบัติ ตนภายใต้เงื่อนไข มาตรการ การป้องกันโรคโควิด19 โดยเคร่งครัด และเงื่อนไขรายละเอียดของการเข้าร่วมประมูล ซึ่งทุกคนผ่านเกณฑ์และเงื่อนไข กิจกรรมวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามแนวทาง ระเบียบ ที่กำหนด ข่าว/ภาพ แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล อ่านต่อ ...
PEA สตูล เยี่ยมเยือน พบปะลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2565
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
PEA สตูล นำคณะทีมงาน ส่วนเกี่ยวข้อง เยี่ยมเยือน พบปะรับทราบข้อมูล ความต้องการ และมอบกระเช้าที่ระลึก ลูกค้ารายสำคัญ ประจำปี 2565 วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุนันท์ พิกุลรองผู้จัดการ ( ท ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ผู้บริหารแผนก คณะทำงานส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม เยี่ยมเยือน พบปะ ลูกค้ารายสำคัญ อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลและการไฟฟ้าฯในสังกัดประกาศนโยบายความปลอดภัยและประกาศเจตนารมณ์ด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565
นายณัฐพล โชติไพรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 พร้อมกับการประกาศเจตนารมณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปี 2565 เป็นปีแห่งความปลอดภัยที่เข้มงวด ยั่งยืน และต่อเนื่อง มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย สู่มาตรฐานระดับสากล อ่านต่อ ...
PEA สตูล เข้าร่วมประชุมกับ ผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
PEA สตูล เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล และผู้นำ 20 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสตูล วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.นายสุนันท์ พิกุล. รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ( ท ) นายวุฒิศักดิ์. พงษ์ทอง หัวหน้าแผนกปฏิบัตการและบำรุงรักษา นายบรรยงค์ ชำนาญดง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา ร่วมประชุมในวาระ การประชุมประธานชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อ่านต่อ ...
PEA. สตูล ร่วมรายการ..ไฟฟ้าสว่างกลางใจ.. ทางคลื่นสถานีวิทยุ อส.มท.สตูล
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น นายณัฐพล โชติไพรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ได้ร่วมรายการผ่านสื่อสถานีวิทยุ แนะนำตัวทักทายพี่น้องประชนชาวจังหวัดสตูลและผู้ที่ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล อส.มท.จ.สตูล)ทางคลื่นเอฟเอ็ม93.25 เมกกะเฮิร์ท ผ่านรายการ ..ไฟฟ้าสว่างกลางใจ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด