ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
PEA สตูล ดำเนินการขายทอดตลาด ครั้งที่ 1 ปี 2565 (20/05/2565)
PEA สตูล เยี่ยมเยือน พบปะลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2565 (03/03/2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูลและการไฟฟ้าฯในสังกัดประกาศนโยบายความปลอดภัยและประกาศเจตนารมณ์ด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 (21/01/2565)
PEA สตูล เข้าร่วมประชุมกับ ผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล (13/01/2565)
PEA. สตูล ร่วมรายการ..ไฟฟ้าสว่างกลางใจ.. ทางคลื่นสถานีวิทยุ อส.มท.สตูล (08/10/2564)
PEA สตูลและการไฟฟ้าในสังกัด จัดโครงการ ”PEA ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ระลอก 3” (21/06/2564)
ประชุมพบปะผู้นำชุมชนตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล (05/02/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล รับโล่ตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก (05/10/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ร.ร.บ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล (27/08/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล ผลิตเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติไม่ต้องกด-ลดสัมผัส ป้องกันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (01/05/2563)