ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 |
กฟฉ.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ “ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (20/04/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) ร่วมขับเคลื่อนสู่ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (07/04/2560)
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ทั่วประเทศขานรับนโยบายรัฐบาล ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (24/03/2560)
ออกตรวจติดตามการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (08/03/2559)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร PEA NE3 เข้ารับการอบรมการเพิ่มข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (04/02/2559)
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร PEA NE3 เข้ารับการอบรม (21/01/2559)
26 มกราคม 2558 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟฉ.๓ ครั้งที่ ๑ (16/12/2558)
คณะทำงานศูนย์ฯ PEA จ.สุรินทร์ (16/12/2558)
คณะศึกษาดูงานจาก PEA อ.พระพุทธบาท (16/12/2558)
ต้อนรับคณะทำงาน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.สุรินทร์ (16/12/2558)