ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 |
กฟฉ.3 จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2562 (23/04/2562)
กฟฉ.3 ให้ความรู้การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ PEA อ.ปักธงชัย (22/04/2562)
กฟฉ.3 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (25/07/2561)
กฟฉ.3 ให้คำแนะนำการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านขุนทด (25/05/2561)
กฟฉ.3 ร่วมประชุมทบทวนเตรียมความพร้อมการเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่นของราชการปี 2561 (27/04/2561)
กฟฉ.3 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2561 (23/03/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมาเข้ารับมอบรางวัลเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น (15/09/2560)
กฟฉ.3 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (25/08/2560)
กฟฉ.3 เข้ารับการคัดเลือก ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟภ 59 ศูนย์ ร่วมโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น (03/05/2560)
กฟฉ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ “ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ” ครั้งที่ 2/2560 (28/04/2560)