ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |
คณะทำงานฝ่ายติดตามและประเมินผลจัดประชุมวางแผนงานประจำปี 2562 (12/06/2562)
กฟฉ.3 จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่2 ประจำปี 2562 (29/05/2562)
กฟฉ.3 จัดการอบรมหลักสูตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (22/05/2562)
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ฉ.3 ส่งเสริมในโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 สำนักงาน กฟจ.สุรินทร์ (17/05/2562)
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ฉ.3 ส่งเสริมในโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 สำนักงาน กฟจ.บุรีรัมย์ (16/05/2562)
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ฉ.3 ส่งเสริมในโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 สำนักงาน PEA จ.ชัยภูมิ (15/05/2562)
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ฉ.3 ส่งเสริมในโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 สำนักงาน PEA จ.นครราชสีมา (14/05/2562)
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ฉ.3 ส่งเสริมในโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 สำนักงานเขต ฉ.3 (13/05/2562)
กฟฉ.3 ส่งเสริมในโครงการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดดเด่น ประจำปี 2562 กฟจ.ชัยภูมิ (26/04/2562)
กฟฉ.3 ส่งเสริมในโครงการประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดดเด่น ประจำปี 2562 กฟจ.นครราชสีมา (25/04/2562)