ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
PEA สะเดา ร่วมใจฝ่าวิกฤต COVID–19 ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม ให้กับเทศบาลตำบลสำนักขาม (16/09/2564)
PEA สะเดา ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 ร่วมสนับสนุนมอบน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลคลองหอยโข่งและโรงพยาบาลสนามค่ายรัตนพ (26/08/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา เข้าเยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในเขตพื้นที่การดูแล (25/03/2564)
PEA สะเดา ร่วมประกาศเจตจำนงการป้องปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 (25/02/2564)
PEA สะเดา รับการตรวจประเมินให้คำแนะนำสำนักงานสีเขียว (Green Office) (30/10/2563)
PEA สะเดา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (28/10/2563)
สงขลา/สะเดา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ( ภาคใต้ ) จ.ยะลา ได้ฤกษ์เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะที่ 1 (12/10/2563)