ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 |
PEA นครราชสีมา จัดทำลิงค์เข้าหน้าเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (18/04/2562)
การอบรมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้กับประชาชน และบุคคลภายนอกที่สนใจ (03/04/2562)
อบรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (03/04/2562)
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ พรบ.ครั้งที่ 1/2562 (25/03/2562)
ดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.บุรีรัมย์ (19/09/2561)
Zero Tolerance ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต (29/06/2561)
ความปลอดภัยในการทำงาน (11/05/2561)
กฟภ.เชิญ สขร.ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ. (09/05/2561)
มุ่งมั่นสู่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 (02/05/2561)
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2561)