ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
โครงการ "ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA" ประจำปี 2565 (05/07/2565)
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี (01/06/2565)
โครงการ ตลาดนัดชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2565 (03/05/2565)
ผังโครงสร้าง ผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา (04/04/2565)
PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี (02/03/2565)
เยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญประจำปี 2565 (01/02/2565)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านจอหอ (07/01/2565)
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน " 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ" (13/12/2564)
"มอบถุงยังชีพและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้กับผู้ประสบภัย" (11/11/2564)
เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยประจำปี 2564 วันปิยมหาราช กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพัฒนาระบบไฟฟ้า ณ โรงเรียนสวนหม่อน อ.เมือง จ.นครราชสีมา (26/10/2564)