ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลก รับมอบประกาศเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1 (01/11/2564)
PEA สุไหงโก-ลก สร้างสรรค์นวัตกรรม เครื่องฉายรังสี UV-C ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อ COVID-19 ได้ (04/08/2564)
PEA สุไหงโก-ลก รับการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) (30/07/2564)
PEA สุไหงโก-ลก มอบน้ำดื่มร่วมสนับสนุนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อ (COVID-19) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (06/07/2564)
PEA สุไหงโก-ลก ร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ ระดับบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (13/01/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุไหงโก-ลกจัดโครงการ CSR ปรับปรุงระบบจำหน่ายภายในวัดประดิษฐ์บุปผา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (25/11/2563)
PEA สุไหงโก-ลก จิตอาสา สู้ภัยโควิด-19 ตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าและตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก (22/06/2563)
PEA สุไหงโก-ลก จัดโครงการ“ปันสุข ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" และกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ แบ่งปัน ลดโลกร้อน" (28/05/2563)
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (15/05/2563)
โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง (10/04/2563)