ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
PEA No Gift Policy (01/12/2565)
PEA พัทลุง ประกาศเจตจำนงการป้อมปรามการทุจริตคอรัปชั่นของ PEA ประจำปี 2565 (23/02/2565)
สารผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (06/01/2565)
E-learning พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว (30/12/2563)
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (19/05/2563)
PEA พัทลุง จัดกิจกรรม "ตู้ปันสุข" ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 (15/05/2563)
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกกฎหมาย (09/03/2563)
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กฟจ.พัทลุง 1.ติดต่อที่ เคาท์เตอร์บริการลูกค้า 2.ตู้รับข้อเสนอแนะ หน้าอาคารสำนักงาน 3.ร้องเรียนผ่าน เบอร์ฮอทไลน์ 1129 4.ผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดพัทลุง 5.แจ้งหนังสือโดยตรง (02/03/2563)
กฟจ.พัทลุง สตูล นราธิวาส ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2562 (08/05/2562)
PEA เปิดลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟไม่เกิน 230 (21/12/2561)