สัญญาจ้างเหมา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
สัญญา ขายหม้อแปลง (28/12/2564)
สัญญางานจ้างเหมาโครงการแก้มลิง บ้านนาบ้านไร่ (02/11/2564)
สัญญาจ้าง งานก่อสร้าง บ.ไศลรุ่งเรื่อง (15/10/2564)
สัญญาจ้างเหมาบุคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (01/04/2564)
สัญญาจ้างเหมาบุคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (01/04/2564)
บันทึกจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างงานขยายเขตฯระบบจำหน่าย โครงการ คฟก.นางรอมล๊ะ เอียดหวัง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (02/09/2561)
บันทึกจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างงานขยายเขตฯระบบจำหน่าย ไฟสาธารณะทางหลวงบ้านนายัม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (02/09/2561)
บันทึกตกลงการจ้างขยายเขตฯระบบจำหน่าย นางอมพร แก้วศรี (02/09/2561)
บันทึกตกลงการจ้างขยายเขตฯระบบจำหน่าย นายคารีม บ่อเตย (02/09/2561)
บันทึกตกลงการจ้างขยายเขตฯระบบจำหน่าย นายด่าเหระ ต่ำฮอย (02/09/2561)