สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2565 (01/02/2565)
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2565 (30/12/2564)
สัญญาจ้างงานก่อสร้าง บริษัท แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริเวณจัดสรรหมู่บ้านโครงการมัณฑนา ห้างหุ้นส่วน จำกัด วุฒินครกาญจน์ (28/12/2564)
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี 2564 (27/01/2564)
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2564 (27/01/2564)
สัญญาตั้งแต่เดือนมกราคม2561- ถึงปีปัจจุบัน เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) หัวข้อสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (31/12/2562)
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2563 (27/12/2562)
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี 2563 (23/12/2562)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 นม.(คพ.)1832 ลว. 9 เมษายน 2561 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001401168 (30/04/2561)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 นม.(คพ.)1862 ลว. 10 เมษายน 2561 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001401631 (30/04/2561)