ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา (25/05/2561)
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน และคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 (จำนวน 4 คน) (04/01/2561)