- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม กรส._05_2561_01 (31/05/2561)
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือทดสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์จำนวน 3 เครื่องๆละ 730,000 บาท กบล._05_2561_01 (30/05/2561)
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 162 ชุด กบญ._05_2561_02 (30/05/2561)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561-ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา-สอบราคา (24/05/2561)
ประกาศการจัดซื้อเครื่องวัด Three Chanel Wtreessฯ กบล._04_2561_01 (30/04/2561)
ประกาศค่าเช่าที่ดิน สฟ.คก.2 ชั่วคราว กปบ._04_2561_01 (30/04/2561)
ประกาศเช่ารถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู ดับเบิ้ลแค็ป เช่ารถบรรทุก 1 ตัน 2 ประตู ไม่มีหลังคา เช่ารถตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เข่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง กกค._04_2561_01 กกค._04_2561_02 กกค._04_2561_03 กกค._04_2561_04 (30/04/2561)
ประกาศการจัดซื้อเครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลงชนิดเครื่องที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 0-60 เควี กบล.03_2561_01 (30/03/2561)
ประกาศการจัดซื้อเครื่ื่องวัดความต้านทานฉนวน 5 KVDC กบล.03_2561_02 (30/03/2561)
ประกาศเช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN กรท.03_2561_01 (30/03/2561)