ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (10/10/2561)
ประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาสนามและต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (05/10/2561)
ประกวดราคาซื้อรถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (05/10/2561)
ประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ประกอบการซักรีดเสื้อผ้านักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2561)
ประกาศรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (18/09/2561)
ประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/09/2561)
ประกวดราคาปรับปรุงห้องปฏิบัติการดนตรี (ชั้นลอยฝั่ง G อาคาร 9) จำนวน 6 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/08/2561)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/08/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และห้องประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/06/2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเปิดเผยราคากลาง (15/05/2561)