- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงขุดหลุมปักเสาไฟฟ้า งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูงสามแยกเข้าอำเภอยี่งอ - บ้านบาโงระนะ ช่วง 2 ฟีดเดอร์ NWA-06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/03/2564)
ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงขุดหลุมปักเสาไฟฟ้า งานปรับปรุงเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูงสามแยกเข้าอำเภอยี่งอ - บ้านบาโงระนะ ช่วง 2 ฟีดเดอร์ NWA-06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/03/2564)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (27/04/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.นราธิวาส ประจำปี 2563 (20/12/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ปี2563 (16/12/2562)
ตั้งแต่สิงหาคม 2560-ปัจจุบัน ไม่มีการประกาศประกวดราคา สอบราคา (09/05/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟจ.นราธิวาส (01/05/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2562 (01/05/2562)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงไลน์เมนฟีดเดอร์ 8 บ้านบือราเป๊ะ – สนามบินบ้านทอน (จุดที่ 1) ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ตาม คชฟ.3 (26/07/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดหลุมปักเสางานปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บ.ลำภู - บ.สะปอม ช่วงที่ 2 (แม่น้ำบางนรา – อบต.กะลุวอ) จ.นราธิวาส ตามงาน คสจ.7 (19/07/2560)