- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการแก้มลิง บ้านนาบ้านไร่ (02/11/2564)
ประกาศเสนอราคา งานก่อสร้าง บ.ไศลรุ่งเรื่อง (15/10/2564)
ประกวดราคา งานขยายเขตแก้มลิงบ้านนา บ้านไร่ (07/07/2564)
ประกวดราคา งานขยายเขตบ้านป่าเส (07/07/2564)
ประกวดราคา ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านท่าล้อ ถึง บ้านโพรงงู (07/07/2564)
ประกาศงานขอซื้อ/ขอจ้าง ปะผุ เคาะพ่นสีทั้งคัน เปลี่ยนขอบยางประตูรองกระจกทั้งคัน พร้อมทั้งเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด รถยนต์ทะเบียน 80-4925 ยะลา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/05/2561)
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2561 ของ กฟอ.จะนะ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (29/03/2561)
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับมิเตอร์ กรณีงดจ่ายไฟ ประจำปี 2561 ของ กฟอ.จะนะ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (29/03/2561)
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.จะนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29/03/2561)
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ เรื่อง การจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ (29/03/2561)