ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ประจำปี 2563 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ลว. 4 ก.พ. 2563 (04/02/2563)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2563 ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ลว. 22 พ.ย. 2562 (22/11/2562)
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตแรงต่ำและไฟสาธารณะหมู่บ้านในตำบลหินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.032/2562 ลว. 29 เม.ย. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2562 ลำดับที่ 11) (29/04/2562)
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นส.ศศิณัฐ สุพรรณสมบูรณ์ บ.ห้วยตะเคียน ม.13 ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.029/2562 ลว. 19 เม.ย. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เม.ย. 2562 ลำดับที่ 7) (19/04/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ฉ.3 บร.(บห.)EBD-002/2562 (19/03/2562)
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาขยายเขตปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลงเสริม บ.หนองผะองค์น้อย ต.หนองกระทิง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายคมสัน คิดรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.022/2562 ลว. 15 มี.ค. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2562 ลำดับที่ 17) (15/03/2562)
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างรั้วลวดหนาม ให้ กฟย.หนองหงส์ กับ บริษัท อมรชัย คอมเพล็ก จำกัด เลขที่ จ.ลปม.021/2562 ลว. 15 มี.ค. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2562 ลำดับที่ 16) (15/03/2562)
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวแรงสูง ปี 2562 ครั้งที่ 1 ไลน์สถานีบุรีรัมย์ 2 , สถานีชุมพวง กับ น.ส.กมลรัตน์ การณรงค์ เลขที่ จ.ลปม.019/2562 ลว. 13 มี.ค. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2562 ลำดับที่ 14) (13/03/2562)
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวแรงสูง ปี 2562 ครั้งที่ 1 ไลน์สถานีห้วยแถลง ฟีดเดอร์5,6 กับ นายนิมิตร มีครไทย เลขที่ จ.ลปม.020/2562 ลว. 13 มี.ค. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มี.ค. 2562 ลำดับที่ 15) (13/03/2562)
ประกาศเชิญชวน เรื่องการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ) ปี 2562 ในพื้นที่ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กับ นายไพฑูรย์ สมันรัมย์ เลขที่ จ.ลปม.015/2562 ลว. 28 ก.พ. 2562 ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ก.พ. 2562 ลำดับที่ 35) (28/02/2562)