- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการแสดงผลระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (www.thaibiodiveristy.org) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายเครือข่ายธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน หรือ Community BioBank พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก (12/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยวิธีคัดเลือก (12/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก (11/01/2564)
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงการแสดงผลระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (www.thaibiodiversity.org) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กำหนดระยะเวลาวิจารณ์ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2564) (06/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงแมลงพื้นบ้าน โดยวิธีคัดเลือก (30/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบรำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่ายภายใน สพภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/12/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสิ่งพิมพ์เผยแพร่แนะนำองค์กร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16/12/2563)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสำนักงานอัตโนมัติและระบบเครือข่ายภายใน สพภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/11/2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/11/2563)