- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรั้วคอนกรีตบล็อกพร้อมผนังกั้นดินที่ กฟอ.สด. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (03/03/2564)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงที่ดินบริเวณด้านหลังสถานีไฟฟ้าคลองแงะ(ลานไก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (25/02/2564)
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา (02/05/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (14/11/2561)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (04/01/2561)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (29/12/2560)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 (งานงดจ่ายไฟ กรณีค้างชำระค่าไฟฟ้า) พื้นที่ A - L กฟอ.สะเดา (08/12/2560)
งานหลังคาคลุมลานพัสดุ ที่ คลังพัสดุ กฟอ.สด. (22/08/2560)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คอร.ขนาด 12.20 เมตร งบรายได้ กฟอ.สะเดา จำนวน 88 ต้น (19/04/2560)
การก่อสร้าง ลาน-ถนน ค.ส.ล. ที่สำนักงาน กฟอ.สะเดา (06/12/2559)