- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนงานศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน ระยะเวลา 3 เดือน (28/09/2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร (25/09/2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเช่าที่จอดรถยนต์ของสำนักงาน (25/09/2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ คพ.2/2564 เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.boi.go.th (25/09/2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการและบำรุงรักษาระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB (25/09/2563)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ สทอ. (25/09/2563)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (25/09/2563)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน (25/09/2563)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้มาติดต่อสำนักงาน (25/09/2563)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโต๊ะและเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 รายการ (24/09/2563)